Hoppa till innehåll

Utbildning

Brandskydd bygger till vissa delar på teknik men kanske det viktigaste brandskyddet får man genom sina medarbetare. Utbildningar kan vara allmänt hållna, men dagens samhälle kräver också i många fall specialkompetens inom vissa områden.

Brandkunskap

Säkerställer brandskyddskompetensen hos den enskilde samtidigt som den upprätthåller brandskyddet på företaget. 

En utbildning som stärker den brandskyddsansvariges kompetens i brandskyddsfrågor.

Utbildning i SBA information: Ger fördjupande kunskaper i lagen om skydd mot olyckor och grunderna i ett systematiskt brandskyddsarbete.

brandkunskap

Utrymning

Utrymningsövningar bör göras med jämna mellanrum för att säkerställa att alla vet vilka rutiner som gäller vid brand.

Utbildning för utrymningsledare.  För verksamheter med mycket personal och besökare med behov av assistans vid behov.

För brandskyddsföretag med behov av förstärkt kompetens vid upprättande av utrymningsstrategi finns det även utbildningar där man går igenom företags strategi och kommer med förbättringar om det finns. 

exirt

Heta arbeten

För alla som arbetar med verktyg som genererar höga temperaturer.

För verksamheter som säljer, lagerför eller hanterar brandfarliga varor kan föreståndare gå en utbildning för att lära sig vilka regler som finns samt hur dessa varor ska hanteras. 

branfarliga produkter

HLR & första hjälpen

Detta kanske inte är en utbildning man tänker på i första hand när det kommer till brand men det har med säkerhet och olyckor att göra. Varje företag bör ha någon och gärna fler som kan utföra HLR och första hjälpen. 

hlr