Hoppa till innehåll

Om Brandsäkerhet

Bransäkerhetsprodukter som exempelvis brandvarnare, brandsläckare, nödutgångsskyltar ökar säkerheten genom att detektera faror i tid, vilket minskar risken för skador och olyckor. 

Vad bör man ha hemma?

Brandsläckare

brandfilt

Brandfilt

Brandvarnare

detektering brand och rök
Detekteringen ska säkert och snabbt kunna detektera rök och brand i ett tidigt skede, oavsett om det är i en hygienisk ren miljö eller i en mycket belastad miljö.

Brandsäkerhet företag

Fasta släcksystem för företag är avgörande för att skydda människor, egendom och verksamhet mot brandrisker. Dessa system utgör en proaktiv lösning genom att snabbt och effektivt bekämpa brand innan den kan sprida sig och orsaka allvarliga skador. Genom att använda metoder som sprinklersystem, skumsläckning eller inert gas kan fasta släcksystem upptäcka och agera automatiskt vid en brand.

Utbildningar inom brandsäkerhet

Brandskydd bygger till vissa delar på teknik men kanske det viktigaste brandskyddet får man genom sina medarbetare.
Utbildningar kan vara allmänt hållna, men dagens samhälle kräver också i många fall specialkompetens inom vissa områden.

Vid händelse av en brand är det viktigt att alla i byggnaden vet vad de ska göra. 

HLR

Ju fler som kan utföra HLR ju mer ökar chansen för överlevnad. 

Kunskap om brandskydd samt lagar och regler kring brandsäkerhet.