SBA-portal

Har ni fokus på brand i Er verksamhet?

Lagen om skydd mot olyckor kräver att alla ska arbeta aktivt och systematiskt med sitt brandskydd, det vi i dagligt tal benämner SBA.  Den grundläggande principen är att enskilda personer och verksamheter själva ska vidta och bekosta åtgärder för att förhindra olyckor.

SBA-portal

SBA-portalen är ett modernt verktyg som hjälper dig i ditt systematiska brandskyddsarbete.
MER

 

Dynamiska formulär

I de dynamiska formulären kan Du skapa egna checklistor för de behov, utöver brand, som kan vara nödvändiga i verksamheten.
MER

ritmodul

Ritmodulen är ett kompleterande verktyg som används tillsammans med den vanliga internkontrollen.
MER