Miljö

 

Vi vill värna om miljön

 

 

Kidde Sweden känner stort engagemang för att skydda den yttre miljön.

Som ett led i detta har vi i april 2008 certifierat vårt miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001. Certifikatet är dock bara startskottet för vårt miljöarbete. Fokus för Kidde Swedens fortsatta miljöarbete är inom områdena energiförbrukning, koldioxidutsläpp i samband med transport av gods och människor samt miljöförbättrande åtgärder vid våra regionala kontor, exempelvis avfallshantering.

Vi rekommenderar också miljöanpassade produkter där det är möjligt samt att vi ombesörjer ett miljöanpassat omhändertagande av kasserat brandsläckningsmedel. Vi strävar efter att påverka våra leverantörer att arbeta med återvinningsbart material, samt miljöanpassade produkter. 

Kidde Sweden arbetar för att säkerställa hög kompetens hos medarbetare, samt en säker och trygg arbetsmiljö. Kidde Sweden arbetar enligt UTC´s standards för E H & S (Environment, Health and Safety).

Läs vår miljöpolicy här


Här hittar du certifikatet för vårat miljööedningssystem ISO 14001/utcfs/ws-443/Assets/ISO 14001 20140417.pdf

Here is an english certificate for our Environment Management System ISO 14001/utcfs/ws-443/Assets/ISO 14001 20140417 eng.pdf